S Y S T E E M K A A R T


Hier bevinden zich de volgende systeemkaarten of schema's:

  • De welbekende, op clubavonden gebruikte, systeemkaarten van 4-kaart en 5-kaart Hoog.

  • Gedetailleerde systeemkaarten van zowel 4-kaart als 5-kaart Hoog.
Op deze systeemkaarten wordt uitgebreid het bieden na het openingsbod weergegeven.
De kleuren, die in de kopjes van het openingsbod gebruikt worden, corresponderen met de kleuren van het bijbod. Op deze manier zijn het openingsbod en bijbod eenvoudig bij elkaar te vinden, bijvoorbeeld :
- de kleur van een opening in 1 is lichtgeel en bij het bijbod dus ook lichtgeel.
- de kleur van een opening in 1SA is lichtblauw en bij het bijbod dus ook lichtblauw.
- etc.

  • Voor 5-kaart Hoog zijn er 2 schema's van de biedingen :
    - voor de biedingen na een opening in 1 als voorbereidende 1 bij een 4-kaart .
- voor de biedingen na een opening in 1 bij een 5+kaart .

  • Voor de biedingen na 1SA en 2SA zijn er schema's van de biedingen volgens Jacoby en Stayman.

  • De biedingen na een opening in 2 kunnen vrij lastig zijn. Hiervoor is een alternatief biedsysteem ontwikkeld. De systeemkaart hiervan bevindt zich hier.