S T A T I S T I E K

 
Om bij het onderdeel "Bieden" de spellen per soort opening te kunnen weergeven, was het nodig om aan de spellen allerlei codes toe tevoegen. Als neveneffect biedt dit de mogelijkheid om wat statistische gegevens over de spellen weer te geven, zoals over :
Het openingsbod :
 • De vraag welk biedingssysteem beter is, 4-kaart Hoog of 5-kaart Hoog, kan als volgt beantwoord worden :
 • In 19% van de openingen vindt er een andere bieding plaats. In 1,5% van de openingen is 5-kaart Hoog beter en in 1,2% slechter dan bij het 4-kaart Hoog systeem.
  Het maakt dus bijna geen verschil of men volgens het 4-kaart Hoog of 5-kaart Hoog biedt.
 • Verder geeft het overzicht de openingen in procenten van het totaal aantal openingen weer van :
  - openingen volgens de regel van 20
  - het aantal punten waarmee geopend wordt
  - met welk bod geopend wordt
  - volgbiedingen (incl. informatiedoublet, negatief doublet en strafdoublet)
  - azen vragen.

Het contract :
Per contract wordt weergeven welk aandeel het heeft in het totaal aantal contracten.
De resultaten tussen 4-kaart Hoog en 5-kaart Hoog verschillen nagenoeg niet.
Bij 5-kaart Hoog is in 46% het uiteindelijke bod een deelscore-contract en 51% een manche-contract.
27% van de contracten zijn in , 28% in en 29% in SA.
In is dat slechts 6% en in 9%.

Relatie tussen het openingsbod en het contract :
Per openingsbod wordt, in procenten van het totaal, weergegeven wat het uiteindelijke contract geworden is. Er kan dus gekeken worden of er een relatie bestaat tussen het openingsbod en het contract.
In één overzicht zijn de resultaten per contract gesorteerd en in het andere overzicht per kaartsoort.