B I E D E N


In het hoofstuk "Bieden" wordt, met behulp van werkelijk gespeelde spellen, oefenmateriaal aangeboden aan iedereen die zijn niveau van bridgen wil verbeteren.
De gespeelde spellen zijn onderverdeeld in verschillende onderwerpen en moeilijkheidsgraden. Indien men aan het eind van dit hoofdstuk "Bieden" is aanbeland, dan heeft men kennis over alle mogelijke biedingen volgens het ACOL-biedsysteem, inclusief Jacoby, Stayman, Blackwood (4SA=azen vragen) en negatief doublet.

  • Als eerste wordt begonnen met biedingen van openingen in 1♠. Om het eenvoudig te houden zijn de biedingen zonder volgbod, doubletten en azen vragen. Deze onderwerpen komen later in dit hoofdstuk aan bod.
De biedingen zijn in de volgende stappen als volgt gesplitst :
- 1 bod (alleen het openingsbod en geen steun door een bijbod)
- 2 biedingen (openingsbod en bijbod)
- 3 biedingen (openingsbod, bijbod en herbieding door openaar)
- 4 biedingen en meer
- alle voorgaande biedingen door elkaar.
Door deze stappen te volgen kan een (beginnend) bridger zich zelf bekwamen in het bieden.
Er kan gekozen worden voor bieden met 4-kaart Hoog of 5-kaart Hoog.

  • Hierna volgen de biedingen volgens Jacoby en Stayman na 1SA.
    En daarna alle spellen van 1SA (met en zonder Jacoby en Stayman) door elkaar heen.
Bij de biedingen van 2SA is de indeling hetzelfde.

  • Daarna komen de spellen met openingen in :
- 2
- 2 of 2 (zwakke 2)
- 3 of 4(=preëmptief)
En dan de spellen met 4SA (= azen vragen).

  • Bij "volgbod" wordt de moeilijkheidsgraad van de biedingen ook weer opgebouwd met spellen met een :
- enkelvoudig volgbod na een opening in 1
- bijbod na volgbod na een opening in 1
- meervoudig volgbod na een opening in 1
- volgbod na een opening in 1SA
- volgbod na een opening op niveau 2 of hoger.

  • Bij "doublet" is de indeling :
- informatiedoublet
- informatiedoublet met 16+ punten
- negatief doublet
- strafdoublet.

  • Bij "diverse onderwerpen" komen de volgende onderwerpen aan de orde :
- herhalen kleur met een 5 kaart
- sprongbod
- PAS
- puntentelling bij westrijdbridge.
Ook vindt men hier een biedformulier waarop men bij het oefenen de eigen biedingen kan noteren, om deze later met de  biedingen van bridge-site te vergelijken.

  • Bij "regel van 20", de openingen volgens de regel van 20, wordt een onderscheid gemaakt in :
- anders geen opening
- anders ook een opening.

  • Tot slot worden vele biedingen volgens van 4-kaart Hoog en 5-kaart Hoog met elkaar vergeleken.


Aan het eind van het hoodstuk "Bieden" gekomen hoop ik dat u veel aan dit hoofdstuk gehad heeft en vol goede moed naar het hoofdstuk "Spelen" gaat.